EDePro, Engine Development & Production

SAGR

Projektovan za superiornost

EDePro | SAGR
Industrijsko merilo za performanse i tačnost

Small Advanced Guided Rocket (SAGR) je proizvod EDePro-ovog sopstvenog programa istraživanja i razvoja čitavog spektra vrhunskih rešenja, kako bi se išlo u korak sa izrazito brzom evolucijom modernih vojnih odbrambenih tehnologija. Uvek pomerajući granice moderne industrijske tehnologije, razvili smo 128 milimetarsku, multifunkcionalnu, navođenu raketu za precizno ubojno dejstvo. Izrazito je efikasna u neutrališesanju pokretnih i nepokretnih ciljeva, uključujući srednje naoružana pokretna vozila, male i patrolne čamce, komandna mesta i artiljerijske položaje.

Sa autonomnim vođenjem na reflektovanu lasersku energiju, SAGR može biti ispaljen iz kopnenih i vazdušnih lansera, uključujući avione i helikoptere. Poseduje lock-on-after-launch (LOAL) i lock-on-before-launch (LOBL) mogućnosti, unapređeno samotesitiranje, lasersko kodiranje i detekciju do 10 kilometara, zajedno sa sposobnošću vremenskog odlaganja i ozračivanja mete sa druge lokacije.

 

Navigacioni sistem zasnovan na inercijalnoj navigaciji (INS) i GPS-u, uz unapred zadate tačke putanje od strane komandne stanice i navođenje metodom predikcije padne tačke, omogućavaju visoku preciznost i brz odgovor na pokretne i nepokretne ciljeve. Komunikacija s komandnom stanicom omogućava inicijalizaciju misije slanjem i prijemom statusa, podataka o poziciji cilja kao i laserskog kodiranja.

Vek upotrebe rešenja je minimum 15 godina, a modularni dizajn omogućava visoku prilagodljivost različitim lansirnim platformama i integraciju različitih tipova bojevih glava. Uz visoku pouzdanost, 128 milimetarska vođena raketa SAGR postavlja nove standarde industrije na polju performansi, tačnosti i modularnosti.

   

KLJUČNE KARAKTERISTIKE: 

  • Maksimalni efikasan domet: 12,7 km (lansiranje sa zemlje); 29 km (lansiranje iz vazduha);
  • Komunikacija sa komandnom stanicom (KS) tokom inicijalizacije misije;
  • Početni elementi gađanja na osnovu integrisanog inklinometra tokom inicijalizacije misije;
  • Asistirani INS (AINS) navigacija zasnovana na INS-u, GPS-u (spram  raspoloživosti);
  • Korigovana putanja na osnovu zadatih tačaka sa KS i vođenja metodom predikcije padne tačke;
  • Laserska glava za samonavođenje detektuje reflektovani laserski zrak na očekivanom opsegu (>4 km);
  • Terminalno vođenje zasnovano na signalu laserske glave za samonavođenje;
  • Automatska obustava misije zasnovana na unapred definisanim kriterijumima;
  • Parčadno-rušeće dejstvo bojeve glave.
EDePro | CTA
Ako ste u potrazi za vrhunskim tehnološkim rešenjima, kontaktirajte nas!

Možemo da realizujemo čitav projekat za vas, ili da ponudimo stručnost u određenoj oblasti.