EDePro, Engine Development & Production

Transfer tehnologije

Predvodimo razvoj naučno orijentisanih rešenja

Termoplastično kompozitno raketno gorivo

Moderna čvrsta goriva pojavila su se ranih 1940-ih sa pronalaskom kompozitnih goriva, a do danas su uz stalni razvoj veoma uznapredovala. Tehnika obrade mlevenjem u dva valjka pokazala je da je moguća proizvodnja pogonskog punjenja na bazi veziva od termoplastičnog elastomera (engl. thermoplastic elastomer - TPE), koja sadrže veći nivo čvrstih materija. Kompozicije pogonskog goriva, koje koriste ovaj sistem veziva, mogu prihvatiti do 90% punjenja, u zavisnosti od vrste procesa koji se koristi. Ova kompozicija u skladu sa kombinacijom prilagođene geometrije poprečnog preseka pogonskog goriva i goruće površine, kojoj je materija izložena, omogućava dizajn različitih tipova raketnih motora. Modularna tehnologija pogonskog punjenja primenjuje se i na male i na velike kalibre (veće od 500 mm). Od svojih početaka, EDePro razvija sopstveni tehnološki pristup i danas zauzima poziciju jednog od najvećih i najpouzdanijih proizvođača raketnog goriva u jugoistočnoj Evropi. Orijentisani na istraživanje i inovacije, našim klijentima i partnerima pružamo pristup našoj ogromnoj stručnosti, inovativnim tehnologijama i tržišno orijentisanim proizvodima koji odgovaraju njihovim potrebama i unapređuju njihov portfolio.

Termoizolacioni materijali

Ablativni materijali su osnova čitave vazduhoplovne industrije, uključujući pogonske uređaje kao što su raketni motori na čvrsto gorivo (SRM). Takođe su poznati kao materijali za sistem termičke zaštite (engl. thermal protection systems - TPS). EDePro koristi različite sisteme i materijale za termičku zaštitu, uglavnom ablativne (kao što je grafit za grla mlaznika) i termoizolacione materijale. Materijal za presovanje poznat kao AG-4V je zasnovan na modifikovanoj fenol-formaldehidnoj smoli kao vezivu i na punilu od fiberglasa. Ovaj materijal ima visoku mehaničku čvrstoću i otpornost na toplotu, dobre električne izolacione osobine, kao i nisku apsorpciju vode. Pored toga, hemijski je otporan i namenjen je za proizvodnju različitih tipova proizvoda, koji se koriste u tropskim klimama. Obe ove tehnologije pripadaju EDePro-u, uključujući posebno dizajnirane i proizvedene strukture kalupa i inženjerska rešenja za svaki specifični dizajn raketnog motora. Naša vrata su otvorena za velike, srednje i start-up kompanije koje žele da postanu naš partner u zajedničkom unapređenju čitave industrije.

Optički komunikacioni link

Tehnologija optičkih vlakana ima nezamenjivu ulogu u savremenoj odbrambenoj industriji i koristi se u širokom spektru vojnih operacija, u vazduhu, na moru i na zemlji. Ova tehnologija je implementirana u sopstvenim vođenim raketnim sistemima EDePro-a - mikro krstarećoj raketi ALAS i rešenju protivtenkovskog NLOS raketnog sistema. Optički link za prenos podataka omogućava ovim sistemima da ostanu neometani elektromagnetnim i radiofrekventnim smetnjama.

U okviru paketa tehnologije optičkih vlakana, kompanija EDePro je implementirala kompletan komunikacioni link izmedju lansera i rakete, zajedno sa automatizovanom mašinom za namotavanje vlakana i pratećom opremom za aplikacije do 25 km. Naša laboratorija za optička vlakna, takođe, obezbeđuje testiranje špulni na realnim brzinama odmotavanja, kao i klimo-mehanička ispitivanja. Naša rešenja pružaju sigurnu i efikasnu komunikaciju, visoku pouzdanost i performanse na bojnom polju, čak i u najsloženijim i najosetljivijim misijama. U okviru EDePro sistema inovacija, omogućavamo našim klijentima da iskoriste naša napredna istraživanja i nove tehnologije, bez dodatnih ulaganja u sopstveno istraživanje i razvoj. To je naš posao. 

EDePro | CTA
Ako ste u potrazi za vrhunskim tehnološkim rešenjima, kontaktirajte nas!

Možemo da realizujemo čitav projekat za vas, ili da ponudimo stručnost u određenoj oblasti.