EDePro, Engine Development & Production

EDePro | Privacy Policy
Politika privatnosti


Warning: Undefined property: stdClass::$subtitle_sr in /www/webvol28/3b/l0342b648p07its/edepro.com/public_html/inc/inc-pojedinacna-stranica.php on line 17

Politika privatnosti

Mi iz kompanije EDEPRO DOO BEOGRAD (u daljem tekstu: „Kompanija“) poštujemo vašu privatnost i razumemo vašu zabrinutost u vezi sa njom. U ovoj Politici privatnosti (u daljem tekstu: „Politika“) je detaljno opisana praksa našeg veb sajta u zaštiti privatnosti, tj. veb-sajta sa URL-om www.edepro.com (u daljem tekstu: „Veb-sajt“), kao i podaci koje možemo da prikupimo.

U klauzulama Politike je objašnjeno kako koristimo prikupljene podatke, u kojim slučajevima ih delimo sa trećim licima i sa kojim trećim licima ih tada delimo. U klauzulama su takođe precizirane mere koje preduzimamo u vezi sa čuvanjem i zaštitom prikupljenih podataka.

Pored toga, Politika vam daje mogućnost da nas kontaktirate za dodatne informacije o našoj praksi u zaštiti privatnosti.

Sadržaj

 1. Podaci koje prikupljamo

 2. Podaci prikupljeni automatizovanim putem

 3. Kako koristimo prikupljene podatke

 4. Kada i sa kim delimo prikupljene podatke

 5. Kako čuvamo i štitimo prikupljene podatke

 6. Izmene Politike

 7. Kako da nas kontaktirate

 

 1. Podatke koje prikupljamo

Vrste podataka

Kada prikupljamo te podatke

 • podatke o vašoj poseti i interakciji sa Veb sajtom, uključujući vašu IP adresu, lokaciju, vrstu brauzera, vreme i datum pristupa, kao i veb stranice koje ste posetili (u daljem tekstu: „Analitičke informacije“)

kada posetite Veb-sajt

 • vaše ime i prezime, državu, imejl adresu, broj telefona, kao i vaš upit i njegovu temu (u daljem tekstu: „Informacije iz upita“)

Napomena: U nekim obrascima, od vas će se tražiti dodatne informacije. Polja za obavezne informacije će biti obeležena kao takva.

when you contact us via email or any of the contact forms on the Website

 • primerak vaše kratke biografije (CV-a) (u daljem tekstu: „Informacije iz CV-a“)

kada se preko Veb-sajta prijavite za poziciju u Kompaniji

 

Vi niste obavezani zakonom da date Analitičke informacije, informacije iz upita i informacije iz CV-a (u daljem tekstu: „Informacije“). Ipak, nama su informacije potrebne da bismo adekvatno odgovorili na vaš upit ili razmotrili vašu prijavu za poziciju.

 1. Podaci prikupljeni automatizovanim putem

Veb sajt koristi kolačiće (engl. cookies) da bi pravilno funkcionisao. Kolačić predstavlja malu tekstualnu datoteku ili fajl koji se skladišti na uređaju korisnika Interneta i služi za identifikaciju individualnog računara prilikom raznovrsnih aktivnosti na ovoj elektronskoj mreži. Pomoću kolačića Veb-sajt može da vas prepozna i da zapamti vaše aktivnosti na sajtu.

 1. Kako koristimo prikupljene podatke

Informacije koristimo u sledeće svrhe:

Svrha

Informacije koje koristimo

 1. unapređivanje Veb sajta

analitičke informacije

 1. davanje odgovora na upite

informacije iz upita

 1. razmatranje prijava za pozicije i informisanje podnosilaca

informacije iz CV-a

 

Napomena: Ako podnesete prijavu za poziciju, to nas ne obavezuje da obavimo gore navedene aktivnosti.

 1. Kada i sa kim delimo prikupljene podatke

Kompanija ne deli i ne prodaje Informacije nijednom trećem licu. Informacije možemo da podelimo sa trećim licima, ukoliko dobijemo vaš izričiti pristanak ili u jednom od sledećih slučajeva:

 • ako se Veb-sajt održava ili unapređuje

Mi koristimo usluge kompanija kao što je, na primer, Google LLC. U cilju održavanja i unapređivanja Veb-sajta i delićemo Informacije sa njima. Ova i slične kompanije nisu ovlašćene da koriste Informacije u bilo koju svrhu koja se ne odnosi na pružanje usluga nama.

 • ako je došlo do promene u poslovanju Kompanije

Informacije možemo da delimo sa relevantnim trećim licima ako poslovanje Kompanije vrši drugo lice usled:

 1. kupovine znatnog dela Kompanije;

 2. prodaje akcija Kompanije;

 3. prodaje akcija podružnica Kompanije;

 4. sličnih promena u radu Kompanije.

 • ako ste zloupotrebili vaša prava na korišćenje Veb-sajta, prekršili Politiku, bilo koji drugi sporazum koji imate sa Kompanijom ili bilo koji važeći zakon

U cilju rešavanja bilo kog od navedenih slučajeva, mi ćemo podeliti Informacije sa nadležnim organima i našim pravnim zastupnikom.

 • Ako smo zakonom obavezani da podelimo Informacije

Podelićemo Informacije sa trećim licima ako državni, sudski ili regulatorni organ to bude zatražio od nas.

 1. Kako čuvamo i štitimo prikupljene podatke

Čuvaćemo Informacije onoliko dugo koliko je to razumno i neophodno u gore navedene svrhe ili u cilju izvršenja naših sporazuma, formiranja ili odbrane pravnih zahteva, rešavanja sporova ili usaglašavanja sa našim zakonskim obavezama.

Pored toga, mi preduzimamo sve odgovarajuće mere za umanjenje rizika od bilo kog neovlašćenog pristupa ili upotrebe Informacija, kao i bilo koje štete proistekle iz takvog pristupa ili upotrebe. Ali, ove mere ne garantuju bezbednost Informacija, jer određeni bezbednosni rizici ne mogu da se izbegnu.

 1. Izmene Politike

Politika povremeno može da bude izmenjena. O takvim izmenama obavestićemo vas preko Veb-sajta, tako što ćemo na početku Politike navesti datum poslednjeg ažuriranja.

 1. Kako da nas kontaktirate

Ako imate bilo koje pitanje ili predlog, ili ako želite da uložite žalbu, kontaktirajte nas putem kontakt forme na našem Veb-sajtu, sekcija Opšti upiti.