EDePro, Engine Development & Production

PGR A6/A8

Savremeno rešenje za suzbijanje grada

EDePro | Anti-hail A6/A8
Nova generacija protivgradnih raketa za veću zaštitu

PROTIVGRADNA RAKETA – PGR A6

PGR A6 projektovana je u skladu s misijom kompanije EDePro da razvija moderna tehnološka rešenja i automatizovane sisteme koji pružaju više preciznosti i efikasnosti, kako bi se, uz smanjenje troškova i angažovanja radne snage, odgovorilo na trenutne klimatske izazove.
PGR A6 karakteriše jednostavna i brza upotreba, koja zahteva svega nekoliko sati obuke za savladavanje operativnog sistema. Sposobnost kontejnera da oponaša lanser omogućava lansiranje rakete iz sopstvenog kontejnera. Ova vrsta lansiranja obezbeđuje početnu brzinu veću od 80 m/s, a sam lanser omogućava ispaljivanje kako pojedinačnih projektila i salve raketa. Robusni dizajn ovog protivgradnog sistema kalibra 55 mm, ekološko termoplastično gorivo, samouništenje na bezbednoj visini sa potpuno bezopasnim ostacima, doprineli su operativnoj upotrebi PGR A6 širom sveta.

PROTIVGRADNA RAKETA – PGR A8

PGR A8 je raketa kalibra 55 mm, koja nosi 400 g mase reagensa, i raspršuje ga na velikim visinama u periodu od 35 do 43 sekunde. Dva nezavisna pirotehnička tajmera regulišu  adekvatno vreme za aktiviranje operacija neophodnih za samouništenje rakete. Sistem se sastoji od rakete i šest kontejnera za višekratnu upotrebu postavljenih na lanser, a kao i sistem A6 omogućava ispaljivanje pojedinačnih ili više projektila. Visoka skalabilnost omogućava pokretanje sa različitih tipova lansera, uz minimalne modifikacije samog lansera. Pogonsko punjenje glavnog raketnog motora je napravljeno od kompozitnog termoplastičnog pogonskog goriva i inhibitora. Komora za sagorevanje je napravljena od kompozita (staklo-epoksid), dok je materijal mlaznka staklo-fenolni.

   

KLJUČNE KARAKTERISTIKE:

A6 PGR

 • Vertikalni domet (ugao elevacije 85°) 5.800 m
 • Period emisije reagensa 36 s
 • Trenutak samouništenja 43 s
 • Opseg radne temperature za raketu -20±60 °C 
 • Otpor kola paljenja 1,2 Ω
 • Potrebna struja za aktivaciju 0,68 A
 • Potreban napon 24 V

A8 PGR

 • Vertikalni domet (ugao elevacije 85°) 7.750 m 
 • Period emisije reagensa 35 s
 • Trenutak samouništenja 43 s
 • Opseg radne temperature za raketu -30±60 °C
 • Otpor kola paljenja 1,2 Ω
 • Potrebna struja za aktivaciju 0,68 A
 • Potreban napon 24 V

* U skladu sa zahtevima korisnika

EDePro | CTA
Ako ste u potrazi za vrhunskim tehnološkim rešenjima, kontaktirajte nas!

Možemo da realizujemo čitav projekat za vas, ili da ponudimo stručnost u određenoj oblasti.