EDePro, Engine Development & Production

ALAS XX

Preciznost na svom maksimumu

EDePro | Alax XX
Krstareća raketa 5. generacije namenjena za ciljeve na zemlji

ALAS XX, višenamenski raketni sistem zemlja-zemlja, je razvojni projekat kompanije YUGOIMPORT SDRP za Vojsku Srbije, koji personifikuje vrhunsku, preciznu, vremenski kritičnu, vođeno sredstvo koje otključava potpuno nove mogućnosti artiljerije modernih oružanih snaga. 

Sistem je namenjen integraciji na samohodni modularni raketni bacač OGANJ, prvo srpsko artiljerijsko oružje sposobno da ispaljuje vođene rakete. Na svakom lanseru se nalazi 4-8 kontejnera sa raketama.

Glavna prednost ALAS XX vođene rakete je unapređena sposobnost dejstva u scenarijima koji nisu u polju vidljivosti, pomoću tzv. NLoS tehnologije (engl. Non-Line-of-Sight), a na osnovu ugrađenog IMJ uređaja (engl. Inertial Measurement Unit - IMU), koji omogućava navigaciju u zonu cilja. Ono što definiše ALAS XX kao pionira pete generacije krstarećih raketa je mogućnost prijema koordinata cilja od strane nezavisnih objekata (drugih sila, bespilotnih letelica ili bilo koje druge jedinice koja detektuje metu). Interakcija sa drugim borbenim jedinicama omogućava precizno i lako kreiranje matrice senzora i efekata za pronalaženje ciljeva u LoS (engl. Line-of-Sight) okruženju, bez potrebe za dodatnim manevrima.

ALAS XX ima maksimalni domet od 25 kilometara, a projektil leti na visini manjoj od 500 metara, brzinom krstarenja od 130 do 150 metara u sekundi.

Osim svega navedenog, u sledećoj fazi razvoja EDePro ima u planu da testira integrisanu bojevu glavu s kumulativnim efektom, sposobnu da probije preko 1.000 mm RHA, i pogodnu za dejstva na vojna postrojenja, učvršene ciljeve, tenkove i oklopna vozila. Moderna tehnologija bojevih glava integrisanih senzora je sinonim za inteligentno i visoko efikasno naoružanje, koje omogućava našim korisnicima da budu pioniri transformacije oružanih snaga.

KLJUČNE KARAKTERISTIKE: 

 • Parčadno-rušeći tip bojeve glave, osiguravajući izvršni mehanizam s blizinskim i udarnim upaljačem;
 • Samoinicijalizacija ugla valjanja i elevacije;
 • Navigacija se zasniva na asistiranom INS-u pomoću GPS-a i visinomera (spram dostupnosti);
 • Krstarenje po unapred definisanoj putanji inicijalizovanoj sa Zemaljske stanice;
 • Završno vođenje zasnovano na signalu TV glave koje ima apsolutnu tačnost od 1 m;
 • Uočavanje cilja na maksimalnoj udaljenosti do 12 km;
 • Prepoznavanje cilja na maksimalnoj udaljenosti do 10 km;
 • Uočavanje i praćenje ciljeva već od 7 km;
 • Mogućnost otkazivanja opcije praćenja ciljeva u bilo kojoj fazi leta;
 • Mogućnost ponovnog uspostavljanja praćenja cilja, odabira novog cilja ili izbora detalja cilja;
 • Komunikacija sa ZS-om je moguća u toku pripreme misije i u toku leta;
 • Kontinualno praćenje svih funkcija podsistema: (kontrola odbacivanja buster motora; kontrola brzine projektila; aktiviranje i deaktiviranje bojeve glave);
 • Otkazivanje misije može da se izvrši ručno (preko ZS-a) ili automatski (na osnovu unapred definisanih kriterijuma).
EDePro | Arrow EDePro | Arrow
EDePro | CTA
Ako ste u potrazi za vrhunskim tehnološkim rešenjima, kontaktirajte nas!

Možemo da realizujemo čitav projekat za vas, ili da ponudimo stručnost u određenoj oblasti.