EDePro, Engine Development & Production

Guidance Kit (GK)

Za preciznije gađanje

EDePro | Guidance Kit (GK)
Efektivno i efikasno artiljerijsko gađanje

Današnje tržište naoružanja stavlja fokus na modernizaciju neupravljivih projektila, a jedan od najsavremenijih uređaja kojim se to postiže je tzv. Guidance Kit. U EDePro-u smo svesni da podsistemi za tačnost i preciznost nevođenih raketa igraju ključnu ulogu u konceptu modernog ratovanja. Dodatno, precizno vođeno oružje je neophodno za postizanje svih ciljeva misije sa većom sigurnošću i minimalnom kolateralnom štetom. Iz tog razloga smo počeli da razvijamo vlastite tehnologije za vođenje i preciznost kako bismo održali korak s konkurentima na tržištu.

EDePro Guidance Kit koristi različite tehnologije za poboljšanje tačnosti i preciznosti ispaljenih raketa. Sastoji se od inercijalnih senzora, navigacionog sistema i kontrolnog mehanizma koji omogućavaju projektilu da manevriše, procenjuje podatke o letu i prilagođava svoju putanju, što sve dovodi do unapređene efikasnosti i smanjenja kolateralne štete. Takođe, značajna tehnička karakteristika našeg Guidance Kit-a je integracija elektronskih prijemnika za globalne navigacione satelitske sisteme (GNSS).

Integrisani prijemnik satelitskog signala (GNSS uređaj) određuje položaj i brzinu rakete u realnom vremenu. Ispravlja inherentne greške tokom leta čime se smanjuje broj ispaljenih artiljerijskih projektila potrebnih za uspešno postizanje cilja. Ova bitna karakteristika sekcije vođenja našeg raketnog sistema GMLRS 262mm Hurricane, omogućava da pratimo trendove u industriji i obezbeđuje relevantnu poziciju ovog vođenog sredstva na tržištu.

Napredna verzija EDePro Guidance Kit-a je bazirana na INS i GPS tehnologiji, što omogućava izračunavanje trenutnog položaja ispaljenog projektila, čak i kada se ometa GPS signal. Za određivanje tačne lokacije rakete i usmeravanje ka meti, na osnovu signala GPS-a, se postiže rasturanje pri svim dometima (CEP) manje od 10 metara. Drugo, jednostavnije rešenje našeg Guidance Kit-a koristi inercijalnu navigaciju za korekciju leta rakete u prvih 40 sekundi poletanja. Za potpunu integraciju našeg Guidance Kit-a, neophodne su dodatne modifikacije dizajna, kako rakete, tako i lansera, i mogu da variraju u zavisnosti od tipa ove sekcije vođen

KLJUČNE KARAKTERISTIKE:

  • pristupačno rešenje za preciznu navigaciju;
  • poboljšane mogućnosti gađanja neupravljivih raketa;
  • dokazano rasturanje manje od 10 metara (CEP) sa GPS-om; 
  • znatno smanjen broj potrebnih projektila za uspešno izvođenje misije.
EDePro | CTA
Ako ste u potrazi za vrhunskim tehnološkim rešenjima, kontaktirajte nas!

Možemo da realizujemo čitav projekat za vas, ili da ponudimo stručnost u određenoj oblasti.