EDePro, Engine Development & Production

PAUK/SPIDER H

Unapređeno protovoklopno sredstvo produženog dometa

EDePro | SPIDER H
Zasnovano na vrhunskim performansama Pauk/Spider sistema

Kao i druge rakete iz familije Pauk, Pauk/Spider H je konstruisan za napad protivtenkovskih i modernih oklopnih vozila, uključujući i mogućnost dejstva na lako oklopljene mete. Ovo oružano sredstvo je namenjeno lansiranju sa helikopterske platforme, i u poređenju sa Paukom M, H varijantu karakteriše prošireni domet direktne vatre, tzv. „ispali i zaboravi” (engl. Fire-and-Forget) dometa do 3.5 kilometara, dok je indirektna vatra (NLoS), izvan vizuelnog dometa rakete, primenljiva za ciljeve od 2 km do impresivnih 11 km.

Potpunu dominaciju ove vođene rakete na bojnom polju omogućavaju visoke performanse svakog dela njenog sistema - komponete sistema za navigaciju i kontrolu (GNC), sistema vođenja i upravljanja, podsistema osiguravajućeg izvršnog mehanizma (OIM) (engl. Electronic Save Arming i Fusing - ESAF), raketnog motora sa dva nivoa potiska i radio veze. Kumulativni tip bojeve glave, uključujući prekursorsko i glavno punjenje, uspešno neutrališe sve tipove oklopnih vozila.

Pomoću MEMS glava za samovođenje na bazi infracrvene tehnologije (IR) unapređeno je uočavanje i precizno praćenje cilja i mogućnost definisanja krstarenja projektila unapred. Bojeva glava je posobna da probije više do 1.000 mm RHA. Sve ove karakteristike vođene rakete Pauk/Spider H omogućavanju do 90% preciznosti u onesposobljavanju neprijateljskih pokretnih i nepokretnih ciljeva. Ukratko - preciznost, pouzdanost i moć u jednom raketnom sistemu.

KLJUČNE KARAKTERISTIKE:

  • Tandem kumulativna bojeva glava, koja podrazumeva prekursorsko i osnovno punjenje;
  • Krstarenje zasnovano na visinomeru ili GPS-u;
  • Završno vođenje zasnovano na signalu IC ili TV glave za samnonavođenje;
  • Direktna vatra, tzv. „ispali i zaboravi” (engl. Fire-and-Forget) do 3.5 km;
  • Indirektna vatra (NLoS tehnologija) od 2 do 11 km;
  • Komunikacija sa komandno-lansirnom jednicom (CLU) putem radio veze (signal IIR glave ili TV slika i dvosmerna razmena podataka).
EDePro | CTA
Ako ste u potrazi za vrhunskim tehnološkim rešenjima, kontaktirajte nas!

Možemo da realizujemo čitav projekat za vas, ili da ponudimo stručnost u određenoj oblasti.