EDePro, Engine Development & Production

Akvizicioni sistem (DAQ)

Pouzdanost performansi

EDePro | Data Acquisition (DAQ) System
Napredno rešenje za testiranje propulzivnih sistema

Kompanija EDePro, renomirane reputacije u oblasti inovacija i modernizacija dobro poznatih sistema propulzije, razvila je i tržištu ponudila rešenja za laboratorijsku opremu. Proizvodnja naprednih rešenja za pogon aviona, vođenih raketa, bespilotnih letelica i pratećih podsistema samo je jedan od načina da podržimo misije naših korisnika širom sveta. Drugi preduslov uspeha korisnika naših savremenih rešenja je precizno testiranje i kalibracija, kako bi im se obezbedio dosledan kvalitet naših proizvoda.

Kao proizvođaču originalne opreme (engl. Original Equipment Manufacturer - OEM) našem timu inženjera je podjednak fokus na testiranje i verifikaciju performansi i pouzdanosti, kao i na bezbednost proizvedenih rešenja. U tu svrhu razvili smo akvizicioni sistem (engl. Data Acquisition System - DAQ), namenski dizajniran za merenje, praćenje, kontrolu i procenu performansi svih tipova sistema propulzije ili složenih mehaničkih uređaja koji se koriste u različitim industrijama. EDePro akvizicioni sistem podrazumeva merne uređaje, senzore i softver za prikupljanje podataka. Predstavlja pouzdano sredstvo za ispitivanje različitih aspekata testiranog objekta i obezbeđivanje kontrolisanog mernog okruženja.

Pored usluge testiranja koju nudimo našim korisnicima, obezbeđujemo i ceo set koji se sastoji od modularnog horizontalnog opitnog stola, 4 osnovne vrste senzora (pritisak, potisak, temperaturu i merač protoka), prenosnog DAQ uređaja i softvera za evidentiranje i analizu podataka, koji je razvio naš inženjerski tim. Pored toga, EDePro DAQ sistem je prilagodljiv svim okruženjima i može da se koristi u svakoj prilici gde postoji potreba za testiranjem propulzivnih sistema.

Dizajn opitnog stola omogućava testiranje motora i ostalih sekcija propulzije do 250 daN. Prenosivi DAQ uređaj je kompatibilan sa širokim spektrom senzora koji mogu da se povežu putem odgovarajućeg signal kondicionera, kroz najviše 16 kanala akvizicije, a sve u zavisnosti od potreba korisnika. Osnovni paket EDePro DAQ sadrži senzore i signal kondicionere za potisak, pritisak, temperaturu i protok. Naše napredno softversko rešenje ima mogućnost vizualizacije i obrade prikupljenih podataka u realnom vremenu.

KLJUČNE KARAKTERISTIKE: 

  • Modularni dizajn OPITNOG STOLA;
  • Modularni dizajn DAQ sistema, proširiv do 16 kanala akvizicije;
  • DAQ uređaj može da prikuplja podatke iz najrazličitije senzora;
  • DAQ uređaj je opremljen procesorom za obradu podataka u realnom vremenu;
  • EDePro DAQ softver za vizualizaciju podataka u realnom vremenu.
EDePro | CTA
Ako ste u potrazi za vrhunskim tehnološkim rešenjima, kontaktirajte nas!

Možemo da realizujemo čitav projekat za vas, ili da ponudimo stručnost u određenoj oblasti.